ព័ត៍មាននិងកម្មវិធី

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា

បទសម្ភាសន៍

អាហារូបករណ៍រយៈពេល២ឆ្នាំ

ទិន្ទេស "A"

$340yearly

ទិន្ទេស "B"

$360yearly

ទិន្ទេស "C"

$380yearly

ទិន្ទេស "D"

$400yearly

ទិន្ទេស "E"

$420yearly

ដៃគូសហការ

សាខា

បាត់ដំបង
:ដីឡូត៍លេខ ២៧១ ផ្លូវលេខ ៦១៤ ភូមិ រំចេក២ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
: (+៨៥៥) ៥៣ ៧៣២ ៥៦៣
: (+៨៥៥) ៩៦ ៨៥៥ ៣៦ ៩៦

Visite

ភ្នំពេញ
:អគារលេខ ២១៦-២១៨ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
: (+855) : ២៣ ២១៣ ៥៦៣
: (+855) ២៣ ២១៣ ៥៦៣

Visite

សៀមរាប
: ផ្លូវលោកតាណឺយ ភូមិបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
: (+៨៥៥) ៦៣ ៩៦៨ ៥៦៣
: (+៨៥៥) ៦៩ ៥៣៣ ៣៣៩

Visite