ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៍មាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ENTERTAINMENT VIDEOS

https://youtu.be/2Fo7hSCK9zM

បទសម្ភាសន៍

អាហារូបករណ៍

Grade (A)

$540yearly

Grade (B)

$560yearly

Grade (C)

$580yearly

Grade (D)

$600yearly

Grade (E)

$620yearly

Grade (F)

$620yearly

ដៃគូសហការ

សាខា

សៀមរាប

អគារពណ៌លឿង ផ្លូវ ៧មករា (ជន្លង់) ភូមិវត្ថបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
: (+855) 17 370 268
: (+855) 69 533 339

Visite

ភ្នំពេញ

អគារពណ៌លឿង ២១៦-២១៨ មហាវិធីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
: (+855) 23 213 563
: (+855) 23 213 562

Visite

បាត់ដំបង

អគារពណ៌លឿងក្នុងដីឡូត៍២៧១ ផ្លូវលេខ៦១៤ ភូមិរំចេក២ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
: (+855) 53 732 563
: (+855) 96 885 36 86

Visite